පොදුජන පැතුම වපුරන රන්කෙත

කොට්ටේ නිකායේ සංඝ සභාවත් අලුත් ව්‍යවස්තාවට පයින් ගහයි..

කිසිදු ලෙසකින් අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් මේ මොහොතේ රටට උවමනා නැති බවත් ඊට වඩා විසදිය යුතු ප‍්‍රශ්න අද රටේ ඇති බවත් කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්‍යාණි සාමග්‍රී සංඝ සභාව තීරණය කර ඇත.

එම පාර්ශවයේ අනු නායක බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමියෝ සදහන් කරන්නේ සංඝ සභාව විසින් ගත් මෙම ඒකමතික තීරණයට මහා නායක හිමියන්ද අනුමැතිය දෙනු ඇති බවයි.

දැනට ඉදිරිපත් වී ඇත්තේ කෙටුම්පතක්වත් හෝ පනතක් නොවන බව දන්නා නමුත් ඉදිරිපත් වී ඇති යෝජනා මාලාව මත පිහිටා ඉදිරි කටයුතු සිදුවීමට ඉඩ ඇති බවත්ය.

මෙම යෝජනා කොටුම්පතක් හෝ පනතක් වීමට පෙර තම අදහස් පළ කරනු ලැබුවේ ඒවා සලකා බැලීමට යයිද පවන උන් වහන්සේ මේ මොහොතේ නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ඒම කාලෝචිත නැති බවද සදහන් කරයි.

UA-92200809-1